VIP

Diện tích
35.00m²
Số khách
2 khách
Số giường đôi
1
Số giường đơn
0
Số giường trẻ em
0

Cửa sổ hướng Nam

Đặt phòng