TRIPEL

Diện tích
28.00m²
Số khách
3 visitors
Số giường đôi
1
Số giường đơn
1
Số giường trẻ em
0

Cửa hành lang hướng Bắc

Đặt phòng