TRIPEL

Diện tích
28.00m²
Số khách
3 khách
Số giường đôi
1
Số giường đơn
1
Số giường trẻ em
0

Cửa hành lang hướng Bắc

Đặt phòng

Phòng

Đặt phòng
Phòng DELUXE DOUBLE
Phục vụ

cửa số hướng ra phía tây 

Đặt phòng
Phòng DELUXE TWIN
Phục vụ
2 khách

Cửa hành lang hướng Bắc

Đặt phòng
Phòng TRIPEL
Phục vụ
3 khách

Cửa hành lang hướng Bắc

Đặt phòng
Phòng FAMILY SUITE
Phục vụ
4 khách

Cửa sổ hướng Nam, cửa hành lang hướng Tây

Đặt phòng
Phòng VIP
Phục vụ
2 khách

Cửa sổ hướng Nam

Đặt phòng
Phòng VIP
Phục vụ